Mijn praktijk:

Ik ben logopedist en houd mij bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het logopedisch werkterrein.

Als logopedist bied ik in mijn praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden met het communiceren.

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

In logopedie geef ik u meer informatie over welke logopedische problemen er kunnen zijn.

Hieronder treft u informatie aan over de gang van zaken in mijn praktijk en mijn manier van werken.
Met alle zorgverzekeraars is een overeenkomst afgesloten.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of specialist (KNO-arts, jeugdarts, neuroloog, longarts, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek en/of behandeling.

Aanmelding

Wanneer u uzelf of uw kind aanmeldt, zal er gevraagd worden wat de reden voor logopedische hulp is. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met degene die u logopedie heeft geadviseerd.

U kunt zich aanmelden of telefonisch of via de mail, voor het telefoonnummer of mailadres verwijs ik u naar contact

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat veelal uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken veelal noodzakelijk. Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken en wordt er gezamenlijk beslist of er een behandeling volgt.

Iedere behandeling duurt 25 minuten.

In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is mogelijk, maar is afhankelijk van de mogelijkheden en de noodzaak.

Indien nodig kan de behandeling (enkel op medische indicatie) aan huis plaatsvinden.

Verschillende zorgverzekeraars  vergoeden ook telelogopedie (behandeling via videobellen) wat eveneens een mogelijkheid is.

Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling om deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en problematiek.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, longartsen en met ambulante begeleiders van de diverse clusters.

 Vergoeding

De logopedische behandeling zit in de basisverzekering en wordt geheel vergoed door uw zorgverzekeraar, als u een verwijzing heeft. Echter cliënten vanaf 18 jaar moeten rekening houden met hun eigen risico.

Voor het tarief wat gerekend wordt, verwijs ik u naar uw eigen zorgpolis.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd vervuld worden door een gediplomeerd logopedist.

Privacy

In de praktijk worden medische gegevens verwerkt van cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens, hecht ik veel belang aan privacy. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF