Welke problemen kunnen zich voordoen:

Adem en stem

Gedachten worden door de hersenen omgezet in taal. Daarna wordt een signaal afgegeven aan de stembanden, zodat deze in beweging worden gezet. Het spreken begint.

Spreken is in onze maatschappij heel belangrijk, daar komt echter veel bij kijken.

Houding en adem zijn belangrijk. De logopedist kan helpen bij stoornissen die invloed uitoefenen op stem of spraak, zoals mondademen, hyperventilatie of een “hoge ademhaling”

De stembanden moeten goed functioneren. Door te veel of te weinig spanning in de stemgeving kan stemgebruik zich verkeerd ontwikkelen. Ook kunt u last hebben van een  drukkend gevoel in de keel.

Soms ontstaan knobbeltjes of poliepen op de stembanden of raken de stembanden geïrriteerd. De stem klinkt dan hees. Dit alles kan gebeuren door verkeerd stemgebruik.

Na een operatie of infectieziekte kan een stembandverlamming optreden. De logopedist probeert dan door oefeningen de resterende stemmogelijkheden  te optimaliseren

Spraak

Klanken niet (goed) uitspreken, onverstaanbaar, binnensmonds, te snel spreken, neusspraak (nasaliteit), slissen, stotteren, spraakproblemen door anatomische afwijkingen(zoals schizis) of door neurologisch letsel (zoals dysarthrie).

In het dagelijks leven is spreken onmisbaar. Wanneer er problemen bij de spraak ontstaan, kunt u of uw kind daar hinder van ondervinden. Kinderen kunnen achter lopen in hun spraakontwikkeling, maar ook volwassenen kunnen problemen hebben met de articulatie.

Taal

Communicatie begint bij het bedenken van wat je wilt vertellen. Onze hersens zetten deze gedachten om in taal. In dit proces kunnen storingen optreden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen
  • Afasie (= het verlies van taalvermogen na een hersenbloedig of beroerte of na een hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval, operatie of ziekte)
  • Lees- en schrijfstoornissen. Lezen en schrijven zijn evenals horen en spreken vormen van taal. Stoornissen op dit gebied, zoals dyslexie, vallen dus ook onder taalstoornissen
  • Meertalig opgroeien kan eveneens voor taalproblemen zorgen als er een taalzwakte is.

Mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zoals open mondgedrag, lage tongligging, afwijkend slikken of kwijlen, kunnen van invloed zijn op de spraak. Ook hebben deze een negatief effect op het gebit en de algemene gezondheid (zoals vaker verkouden zijn)

Lezen

Lezen is belangrijk voor het leren. Spraak- en taalproblemen kunnen samengaan met een minder snelle ontwikkeling van het lezen en spellen. Minder goed ontwikkelde auditieve vaardigheden kunnen hier de oorzaak van zijn. Ook kan een onvoldoende fonologische ontwikkeling en/of onvoldoende automatisering een reden zijn voor lees- en spellingsproblemen (www.masterplandyslexie.nl)